Khách hàng gọi điện cảm ơn hopdongtinhyeu đã mai mối kết hôn thành công Dưới đây là một số đoạn ghi âm tiêu biểu trong hàng nghìn khách hàng đã gọi điện cảm ơn hopdongtinhyeu đã mai mối kết hôn thành công cho bản thân, người thân (Ấn vào link để nghe file ghi âm trực tiếp)

 

1. Khách hàng là anh trai ký hợp đồng mai mối tìm bạn đời cho em gái: https://www.youtube.com/watch?v=7JgN_1qiANk

 

2. Khách hàng là mẹ ký hợp đồng mai mối tìm bạn đời cho con gái: https://www.youtube.com/watch?v=-uhp8U-2vj4

 

3. Khách hàng là người được bạn đã đi đến kết hôn nhờ hopdongtinhyeu mai mối: https://www.youtube.com/watch?v=-xiYWYPhBYs