Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt trên zaloSau khi ấn "Bắt đầu" sẽ hiện bảng dưới đây, ấn "Bỏ qua"

 

Phần mềm bắt đầu chạy

 

Sau khi hoàn thành phần mềm sẽ hiện thông báo

 

Bạn có thể bật Zalo trong Leapdroid để xem kết quả