Hướng dẫn sử dụng Z ads1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm: http://ndag.net/tintuc/huong-dan-cai-dat-phan-mem-z-ads

2. Hướng dẫn chạy phần mềm: http://ndag.net/tintuc/huong-dan-chay-phan-mem-z-ads

3. Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt: http://ndag.net/tintuc/huong-dan-gui-tin-nhan-hang-loat-tren-zalo