Đã đăng - Dịch vụ - 5f674d7bca123d77683a7f92

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 109 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu ảnh - Ngọc Ánh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu ảnh | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc nhà hàng | tuyển dụng model | nữ | 1998 | độc thân

có kinh nghiệm làm mẫu ảnh


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674e71ca123d77683a81fa

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 73 người

Hồ sơ PG

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1993 | độc thân


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674e7eca123d77683a820c

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 84 người

Hồ sơ PG

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1997 | độc thân


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674eb3ca123d77683a82a5

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 86 người

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang - Bui Linh Chi

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nam | 1999 | độc thân

có kinh nghiệm chụp mẫu cho shop thời trang, mẫu makeup


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674ebbca123d77683a82ba

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 85 người

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang - Thảo Hương

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu chụp thời trang | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

có kinh nghiệm mẫu thời trang
cao 1m65 nặng 55kg
83 - 68 - 90


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674edbca123d77683a8312

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 67 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ model chụp ảnh - Châu Nguyễn

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ model chụp ảnh | nhân viên | tp hồ chí minh | hồ sơ người tìm việc | nữ | 1994 | độc thân

Đã có nhiều kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674eecca123d77683a8350

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 83 người

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ model chụp ảnh - Dương Thắm

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

dương thắm | hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ model chụp ảnh | nhân viên | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng model | nữ | 1995 | độc thân

Đã có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674f03ca123d77683a8396

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 42 người

vinh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

tangthihue | lao động phổ thông | mới tốt nghiệp/thực tập sinh;lao động phổ thông;mới tốt nghiệp | hà tĩnh (thành phố) | huyện kỳ anh | hồ sơ người tìm việc | làm thêm, | nữ | 1991 | độc thân

tan ky nghe an zalo 01662213774 vui tinh hoa dong hay cuoi cung bit nau an vai mon nk chung tinh tinh thang noi that


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674f0dca123d77683a83bf

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 80 người

Hồ sơ PG - Hồ sơ người mẫu - Phạm Oanh

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

phạm oanh | hồ sơ pg - hồ sơ người mẫu | nhân viên | hồ sơ người tìm việc | tuyển dụng pg | nữ | 1996 | độc thân

Đã có kinh nghiệm


Xem thêm

Đã đăng - Dịch vụ - 5f674f11ca123d77683a83cf

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 78 người

Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Dương Huy

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

dương huy | it phần cứng/mạng, kỹ thuật, it phần mềm | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc lập trình | nam | 1987 | độc thân

WORK EXPERIENCE
04/2014 - Present
Expert Vivas
March 2014 - Present:
Organization: Vivas - VNPT Technology Position: System And Development Engineer
Major duties:
- Development webserivce VAS (provide Film service) for mobifone.
- Research and development SSO System (Implement base on OpenID Connect 1.0, OAuth 2.0)
- Develop MSP System (Provide Multi Media Service Platf orm f or Vinaphone. All CP or SP for media content of Vinaphone will deploy service base on this platform): Develop backend OSS/BSS, RBAC, Audit Log, Intergrate with charging gateway, SMS Gateway, Business logic auto charge.
- Resarch and develop intergrate Radius to WifiOffLoad System
- Develop and Optimize Nginx f or CDN System (Static f ile and Streaming) - Research and Deploy Private Cloud (Base on Openstack)
April 2012 - March 2014:
Organization: BeeOnline
Position: System and Development Engineer
Major duties:
- Build and design f ramework (MVC) f or core of site tienganh123.com

...

Xem thêm