vinh

Đã tiếp cận 89 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

tangthihue | lao động phổ thông | mới tốt nghiệp/thực tập sinh;lao động phổ thông;mới tốt nghiệp | hà tĩnh (thành phố) | huyện kỳ anh | hồ sơ người tìm việc | làm thêm, | nữ | 1991 | độc thân

tan ky nghe an zalo 01662213774 vui tinh hoa dong hay cuoi cung bit nau an vai mon nk chung tinh tinh thang noi that

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất