Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Ngọc Linh

Đã tiếp cận 183 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model - hồ sơ người mẫu - hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1997 | độc thân

Có kinh nghiệm

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất