0344018 đi ăn, đi chơi, đi uống

Đã tiếp cận 215 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: 1.300.000 | Loại tiền: VND | Đơn vị: 6h | Điểm đến: | Xu hướng: Bạn đồng hành | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hà nội | đại học | tiếng anh

Thời gian thường rảnh rỗi để có thể làm việc: thứ 7, chủ nhật và các buổi tối trong tuần

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất